Paluu tiedekunnan etusivulle

Kulinaarisen tiedekunnan arkisto on jakautunut useampaan eri sijaintiin. Savo-Karjalaisen Osakunnan hallussa olevaa materiaalia säilytetään pääasiassa osakunnan varastossa. Tämä materiaali on sekä paperisessa että digitaalisessa muodossa ja sitä on mahdollista pyytää nähtäväksi ottamalla yhteyttä tiedekunnan notaariin. Osa tiedekuntaan kirjoitetuista tutkielmista on saatavilla digitaalisesti tällä sivustolla.

Osa arkistosta sijaitsee Kansallisarkiston Turun toimipisteessä.

Luettelo osakunnan hallussa olevan arkiston sisällöstä

 • Nide Kulinaarisen tiedekunnan arkistoa vuosilta 1931-1970
  • Kokouspöytäkirjoja, virkojen hakujulistuksia, hakemuskirjeitä, tutkintotodistuksia
 • Hallinnon dokumentteja vuodesta 1932 alkaen
  • Kokouspöytäkirjoja, virkojen hakujulistuksia, hakemuskirjeitä, ehdotuksia uusiksi viroiksi, kirjeenvaihtoa, muistiinpanoja
 • Dokumentteja työpajoista ja oppitunneilta
  • Drinkkityöpaja 26.3.2019
  • Beaani-iltamat 16.10.2019
 • Tutkielmat