Savo-Karjalaisen Osakunnan dokaanin virka luotiin syksyllä 1979. Jo ennalta oli pienessä piirissä juonittu, että tittelin ensimmäinen kantaja tulisi olemaan osakunnan silloinen sisäasiainsihteeri, joka oli kaikin puolin aktiivinen SKOn jäsen ja sen vuoksi monen mielestä ansainnut enemmän kiitosta kuin oli siihen mennessä saanut. Hänen ominaisuutensa silmälläpitäen dokaanin tuli olla rehti hahmo, joka “vaikuttaa, viihtyy ja saa muutkin viihtymään osakunnassa sekä oikein hallitsee dokaamisen taiteen.” Ensimmäisen dokaanin valinnan teki stipendilautakunta, joka seniorijuhlan jatkoilla 1979 luovutti hänelle vartavasten virkaa varten valmistetut arvomerkit: mustan silinterin, punaisen viitan ja olutpullonkorkeista tehdyt kaulakäädyt. Tästä lähtien seuraavan dokaanin julkistaminen puolen yön aikaan on ollut jokasyksyisen SKOn seniorijuhlan jatkojen päätapahtuma. Vuoden 2023 seniorijuhlan jatkoilla dokaaniveljeskunta julkisti jo 45. dokaanin nimen.

Dokaanin tehtävään liittyvät säännöt alkuperäisessä muodossaan

NET PYHÄT SÄÄNÖT IA RECLEMENTDIT IOLLA DOCANI CORCEAN WIRCANSA WALITTAMAN PIDÄÄ

 1. Docanin walitsee Pyhän Tehtäwänsä Stipendi Collegiumi*
 2. Walinta Seremonia tapahducon Senioriuhlissa puolen Yön aican
 3. Docanin Wihci Tehtäwänsä Curattori iuhlawain Seremoniain cera**
 4. Docani saacon Corcean Arwonsa mercickxi Oiceuden cäyttää Cetiua, corceapiippuista mustaa Lackia secä punaista Wiittaa
 5. Docanickxi walittacon Hencilö ioca:
  • pitcäicäisellä ia uutteralla Palwelulla Pyhän Savolais-Carialaisen OsaCunnan puolesta on osoittanut olewansa tämän Erinomaisen Cunnian Arwoinen
  • on osoittanut coeteltua cansalaiscundoa wiettämällä moniaita Öidä Sillä Yhdellä Riimupengillä
  • wasta caickein wiimeisimpänä waipuu Sen Päihdyttäwän Aineen andaman Turmiolliseen Uneen
  • wiimeisimpänä poistuu Pyhän Sawolais-Carjalaisen OsaCunnan cäytön wihityissä Tiloissa
  • pyrcii auliina seuraaman Aurea Mediochritan cunnioitettawaa Ohietta
  • harioittaa Chillitelmöinnin ialoa Taidoa yckxin Pyhän Sawolais-Carialaisen OsaCunnan cäytön vihityissä Tiloissa
  • Ynnä ensickxi ia caickein tärceimäckxi Hencilö iolle Pyhän Uscome Jumala on Syntymisen cauta suonut Armolahian luoda ia lewittää ystäwyyttä lämpöä ynnä Christillistä Rackautta yckxin Hahmonsa cauta
 6. Docanin Pyhän Wircan cuuluwat Welwollisuudet:
  • Chillitelmöinnin Corcea Iohtaia aina seuraawan SeniorIuhlan asti
  • Uusein Gymnasilasein Recryteraminen Pyhän Sawolais-Carialaisen OsaCundan secä näidein Opastus Chillitelmöinnin ialossa Taidossa
  • Docani wiettäcön Pyhän Sawolais-Carialaisen OsaCunnan Tiloissa wähimiten cymenen Yödä sinä Aicana cuin on Corcean Wircansa Haltia mistä hanckicon Knihtiltä Todistuckxen
 7. Wirca Olemus Caudensa oltua Docani iättäcön Wircansa Seuraawallen siten cuin on Asiasta Prändätty

Turgussa Seitzemästoista Marrascuta A. D. MCMLXXIX iälcen Wapahtaime Iesuckxen Syndymän Pyhän Isäme Gregorius Suuren uudistaman Aianlaskcun mucaan

Pyhän Sawolais-Carialaisen OsaCunnan puolesta
Thomas Paawilainen, Ylempi Ciriuri
Iuha Mathias Niemelä, Nuorempi Ciriuri

* Ensimmäisten vuosien jälkeen, kun dokaaneja oli veljeskuntaan valittu jo useampi, valinnan vastuu siirtyi stipendilautakunnalta aiemmin valittujen dokaanien kokoukselle.
** Tänä päivänä dokaanin tehtäväänsä vihkimisen suorittaa kuraattorin sijaan yleensä osakunnan inspehtori, mikäli on seniorijuhlassa paikalla.

Dokaanivalssi (säv. Sininen uni)


Joka ilta kun vintti sammuu
ja alkaa liskojen yö,
niin dokaaniveljet saapuu 
ja ovehen hiljaa lyö.
On niillä punaiset viitat 
ja niissä ne sipsuttaa.
Ne hiipii ovesta sisään 
ja ryntää tiskin taa.

On korkeapiippuinen lakki 
ja Karjalakäätyjen vyö,
ja kepparikaljan kanssa
ne Taffel-sipsejä syö.
On niillä punaiset silmät 
ja niitä ne vilkuttaa,
ne pientä fuksia etsii 
ja luokseen nilkuttaa.

On vanhalla konkarilla
kai jotakin mielessään,
ja fuksin pikkuinen polla 
on aivan ymmällään;
olet uusi opinnoissas,
käyt elämää tutkien.
se voishan muutakin olla,
kuin yötä liskojen.