Väitökset ja opinnäytteet

Paluu kulinaarinen tiedekunta

Opiskelu  Tutkimus  Väitökset ja opinnäytteet  Tiedekunnan hallinto

Väitökset

Kandidaatin -tutkielmat

Luettelo on täydellinen vuodesta 1970 eteenpäin, mutta sitä varhaisemmalta ajalta se on hyvinkin vaillinainen, koska alkuvuosikymmeniltä on säilynyt lähdemateriaalia valitettavan niukasti. Etenkin 1930-luvulla on ollut muitakin väitöksiä kuin tässä mainitut.