Paluu tiedekunnan etusivulle

Väitökset

Kandidaatin tutkielmat

Luettelo on täydellinen vuodesta 1970 eteenpäin, mutta sitä varhaisemmalta ajalta se on hyvinkin vaillinainen, koska alkuvuosikymmeniltä on säilynyt lähdemateriaalia valitettavan niukasti. Etenkin 1930-luvulla on ollut muitakin väitöksiä kuin tässä mainitut.

Tohtoripromootio Seniorijuhlissa 2016.