Väitökset ja opinnäytteet

Paluu tiedekunnan etusivulle

Väitökset

Kandidaatin tutkielmat

Luettelo on täydellinen vuodesta 1970 eteenpäin, mutta sitä varhaisemmalta ajalta se on hyvinkin vaillinainen, koska alkuvuosikymmeniltä on säilynyt lähdemateriaalia valitettavan niukasti. Etenkin 1930-luvulla on ollut muitakin väitöksiä kuin tässä mainitut.

Tohtoripromootio Seniorijuhlissa 2016.