• Osakunnan arkistomestari: Tomi Metsälä, tonto79@gmail.com

SKOn arkistomateriaalia löytyy osakunnan oman fyysisen varaston lisäksi myös Kansallisarkiston Turun toimipisteestä sekä digitaalisissa tallennusmuodoissa osakunnan arkistosta sekä arkistomestarin hallusta. Osa digitaalisesta materiaalista on nähtävillä näillä sivuilla ja tämän materiaalin määrä kasvaa pikkuhiljaa.

Käk 1949-2018

Käenpiika 1974-1988

Valokuvia vuosien 2016-2019 Seniorijuhlista (kuvaaja: Antti Halonen)

Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 40-vuotisjuhlajulkaisu (1965)

Turun yliopiston kulinaarinen tiedekunta

Osakunnan esineistön ja irtaimiston historiaa ja perimätietoa


SKOn ulkoista arkistoa

Turun yliopiston Feenix-kirjasto: Arve, Hannu: pro gradu -työ 50-vuotiaasta osakunnasta: Turun yliopiston Savo-Karjalainen osakunta 1925-1975

  • Digitoitua kappaletta voi tiedustella nähtäväksi myös osakunnan arkistomestarilta.

Turun yliopiston Feenix-kirjaston vapaakappalearkisto: Käk

Kansallisarkiston Turun toimipiste: arkistonmuodostaja Turun yliopiston Savo-Karjalainen osakunta