Osakunta täyttää 100 vuotta vuonna 2025, minkä vuoksi tekeillä on tuota merkkipaalua juhlistava historiateos, jonka tulisi olla valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä 100-vuotisteos tulee kattamaan Savo-Karjalaisen Osakunnan ja sitä edeltäneen maakuntakerhon koko elinkaaren painottuen osakuntavuosikymmeniin, koska maakuntakerhoajalta uutta tietoa on kovin vähän enää tarjolla.

SKOn historiasta on vuosikymmenten varrella toki jo kirjoitettu historiikkeja, joten tällä kertaa kirjan näkökulma tulee kuluvan vuosituhannen vuosien lisäksi painottumaan sellaisiin teemoihin, jotka eivät aiemmin ole olleet pääosassa. Yleisesti historiateos tulee käsittelemään kahta teemaa: ensinnäkin osakuntalaiset ja heidän toimintansa sekä osakunnan tiloissa että omana yhteisönään myös muualla keskittyen mm. kerhoihin, reissuihin, juhliin, urheiluun, eli kaikkeen siihen, mitä osakuntalaiset ovat yhdessä puuhanneet SKO-leiman alla ja sen varjolla; toiseksi osakunnan omien tilojen tarkastelu eri aikoina, eli millaisissa tiloissa asioita on tehty ja harrastettu, mistä syystä tilat ovat vaihtuneet ja miten vaihdokset ovat vaikuttaneet osakunnan ja osakuntalaisten toimintaan. Toisin sanoen ja lyhyesti siis: mitä osakunta-arjessa puuhattiin ja missä?

Monesti osa historiateoksen lähdeaineistosta koostuu yhteisön jäseniltä kerätystä muistitiedosta, kuten teksteistä ja haastatteluista, ja niin tälläkin kertaa. Muisteloita tarvitaan kaikilta eli nyt myöskin sinulta, joka tällä hetkellä olet arjessasi ja juhlissasi kosketuksissa Savo-Karjalaiseen Osakuntaan! Tämän päivän tekijät ja tapahtumat ovat osa tulevaisuuden historiaa. Olkoon muisto sitten eiliseltä, viime vuodelta tai kahden vuosikymmenen takaa, on se yhtä arvokas lähde tämän historian kasaajalle.

Sinulla on mahdollisuus osallistua tiedonkeruuseen kahdella tavalla: alla on kyselylomake, jossa voit valita joko vastaamisen pelkästään lomakkeen tarjoamiin kysymyksiin tai sitten tarjoutumalla haastateltavaksi, jolloin haastattelijan kanssa voitte suullisesti käydä läpi aikaasi SKOssa. Kummassakin tapauksessa kysymykset noudattelevat samaa punaista lankaa mutta vapaammassa haastattelutilanteessa saattaa mieleen nousta moni sellainenkin asia, jota ei tekstiä kirjoittaessa muistakaan.

Vastaahan siis kyselyyn yhteystiedoillasi mahdollisimman pian, jotta sinunkin haastattelullesi saadaan sovittua sopiva ajankohta.

Kiitoksia jokaisesta muiston murusesta jo etukäteen!